Religionsrapport: Vi er rituelle væsener III

Jesper Sørensen medvirker i radioprogram på DR P1

2016.08.02 | Anne-Mette Pedersen

Sommerserie: Lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet Jesper Sørensen, fortæller at religionsvidenskaben i højere grad er begyndt at anskue fænomenet religion ud fra et evolutionsbiologisk synspunkt. Tidligere anså man religion som noget, der primært havde med kultur at gøre, men forskning viser, at vi er neurologisk og psykologisk tilbøjelige til at sætte vores liv ind i en religiøs livstolkning, og det ser man også ud fra menneskets udprægede rituelle adfærd.

Tilrettelæggelse: Lisbeth Brocelius Meléndez. www.dr.dk/religionsrapport

Hør programmet her

Sendt på DR P1 25. juli kl. 11:03-11:30  

Kontaktinformation:

Lektor Jesper Sørensen, IMC og Afdeling for Religionsvidenskab

Knowledge exchange, Media coverage

Kommentar