Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skærm - skærm ikke: Rapport om skolers mobilregler Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?

Ny rapport analyserer danske skolers mobilregler i 2018, inklusive deres effekter og årsager, som skolerne selv har observeret dem.

2019.01.08 | Anne-Mette Pedersen

Foto: Colourbox.com

Undersøgelsen er gennemført med 602 telefoninterviews, som er noteret, kodet og ana- lyseret statistisk. Undersøgelsen inkluderer fri- og privatskoler og specialskoler i 0.-10. klasse, men ikke efterskoler.

Formålet var at danne et repræsentativt billede af de mobilpolitikker, som skolerne hver især har formgivet dem landet over, og ved samme lejlighed at samle historier om pro- cesser og effekter, der kunne komme andre praktikere til gode.  

Find mere info og download rapporten her

Skærm / skærm ikke: Rapport om skolers mobilregler Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?

Læs også:

Elevers sociale relationer vinder, når telefonen bliver i tasken

Kontakt:

Andreas Lieberoth, Adjunkt, DPU og IMC

 

Publication, Research

Kommentar