Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

CollaboLearn og Klub Klods

Om projekterne

Kan autistiske børn generere sociale kompetencer ud fra enkeltstående sociale interaktioner med jævnaldrende? 

Nej det kommer ikke af sig selv - der skal mere til hvis et autistisk barn i løbet af sin barndom skal opnå nogle grundlæggende sociale kompetencer, som muliggør, at de kan generalisere deres sociale viden ud i forskellige kontekster. 

Autistiske børns sociale udvikling næres på samme måde som alle andre børns sociale udvikling:

  • Des flere positive samspilserfaringer et barn får jo bedre.

  • Børnene skal selv erfare de grundlæggende sociale dilemmaer og udvikle sociale strategier - vi kan ikke overføre social viden til dem.

Vores hypotese er, at autistiske børn vil profitere af, at få støtte til at både at beherske, integrere og overføre den sociale viden og de sociale strategier de allerede besidder.

CollaboLearn er et projekt om "playful learning" og vi arbejder med at udvikle indhold til at skabe højmotiverende sociale læringsrum, hvor de autistiske børn kan udforske sociale dynamikker i et trygt og legende rum. Klub Klods er ét eksempel på et højmotiverende socialt læringsrum hvorfra social viden kan genereres sammen med børnene OG gøres synlig og konkret ved brug af LEGO klodser.  

Kontaktperson