News

2016.11.21 | People

IMC Researcher Morten Christiansen editor on a new Special Issue af Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences B

The Phil Trans B issue on ‘New frontiers for statistical learning in the cognitive sciences’ is publishing online. Contact:Professor Morten Christiansen, Centre for Child Language and IMC

2016.11.14 | Publication

Ny forskning skal hjælpe ordblinde universitetsstuderende

Et stigende antal studerende med ordblindhed starter i dag på en videregående uddannelse. Mange af dem bliver først diagnosticeret her, fordi de gennem skoleårene har tillært sig såkaldt kompenserende læse- og skrivestrategier for at kunne klare sig. Nu kommer nyt forskningsresultat dem til hjælp. IMC forsker Riccardo Fusaroli deltager i…

Foto: Shutterstock

2016.11.14 | Publication

Stemmen kan potentielt afsløre autisme

Teknologi, der analyserer stemmeføring, kan forbedre fremtidig diagnosticering af Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Videnskab.dk skriver om et forskningsstudie ledet af Riccardo Fusaroli.

2016.11.11 | Workshop

Summit on citizen science, cognitive science, and machine learning,

Machine learning and artificial intelligence (AI) strategies utilizing big data have recently demonstrated remarkable achievements in solving hard computational problems.

2016.11.07 | Research, People

IMC Researcher Simon Høffding in The New York Times

Simon Høffding is currently Postdoc at IMC and his PhD dissertation is mentioned in an article by David Allen in The New York Times.

2016.11.03 | Grants

Aarhus University Research Foundation grants 2 mio kr. to IMC researcher

Katerina Peterkova and Panos Mitkidis receives AUFF Starting Grant for the project "Pharmaceuticals in the environment: Legal Solutions informed by behavioral science"

2016.10.26 | Publication

Samarbejdets markører

Andreas Roepstorffs har skrevet en artikel til Carlsbergfondets Årsskrift 2016

2016.10.26 | Grants

Erasmus Teaching Mobility

Grants for Teaching stay at eg. University of London.

2016.10.26 | People

Announcement

IMC Researcher Riccardo Fusaroli has been appointed Associate Professor in Cognitive Science at the School of Communication and Culture at Aarhus University from 1 November 2016. Congratulations! Contact: Riccardo Fusaroli

2016.10.26 | Publication

Arousal exerts an unconscious influence on what we see

IMC Affiliated Researchers Micah Allen (UCL) and Francesca Fardo (The Danish Pain Research Centre, AU) published a study in eLife, investigating the effect of unconscious arousal on how confident participants felt about what they were seeing when completing a simple task

Showing results 81 to 90 of 238

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next