Broken Grammar and Beyond

2017.11.22 | Anne-Mette Pedersen

IMC affiliated Researcher Line Burholt Kristensen (Copenhagen University) has received a DFF Sapere Aude Starting grant (5,9 mio. kr.) from the Independent Research Fund Denmark.

Link to presentation

About the project (in Danish): Broken Grammar and Beyond

Både i dagligdags samtaler og i tekster forekommer der afvigende grammatik, f.eks. afvigende brug af ordstilling eller bøjningsendelser. I nogle tilfælde påvirker det forståelsen. Andre gange forstår vi budskabet trods de grammatiske normbrud – vi ænser dem ligefrem ikke. Grammatiske afvigelser forekommer både hos personer med dansk som modersmål og dansk som andetsprog. Forskningsprojektet Broken Grammar and Beyond undersøger forskelle på typen og hyppigheden af grammatiske afvigelser hos de to grupper – dem der er opvokset med dansk grammatik og dem der er ved at tilegne sig grammatikken. Gennem kontrollerede læseforsøg undersøger vi hvordan sprogbrugere forstår sprog med forskellige slags grammatiske afvigelser - og gennem hjerneskanningsforsøg undersøger vi hjernens arbejde med sprogforståelse. Målet er at opstille en brugsbaseret og neuro-kognitivt funderet sprogforståelsesmodel der tager hensyn til at grammatik kan tage mange former (f.eks. ordstilling, kasus og navneords køn), og at disse ikke alle påvirker forståelsen på samme måde. Et differentieret syn på menneskers grammatikforståelse kan desuden gavne sprogundervisere, Dansk Sprognævn og udviklere af sprogteknologi.  

Contact:

Line Burholt Kristensen, KU

Grants

Kommentar