Aarhus Universitets segl

CollaboLearn

- Legende Læring for Livet

 

I projektet tager vi grundforskning ud i praksis for at styrke autistiske børns inklusion i sociale fællesskaber. Projektet udvikler en ny specialpædagogisk metode til legende social læring gennem implementering i praksis. Autistiske børn er aktivt medskabende i udviklingen af ny metode til social læring sammen med lærere/pædagoger, forskere og forældre.

 

CollaboLearn er et samarbejde mellem Langagerskolen i Aarhus og forskere ved Interacting Minds Centre (IMC), Aarhus Universitet. Projektet kombinerer de nyeste indsigter i leg, læring og pædagogisk dokumentation med en opdateret teoretisk forståelse af autistisk socialitet. Dermed er projektet et banebrydende eksempel på, hvordan grundforskning kan bringes direkte anvendelse i udviklingen af innovative løsninger i vores velfærdssamfund.

 

I CollaboLearn har vi erfaret, at et tæt og langvarigt samarbejde mellem forskere, praktikere og skoleledelse er essentielt for at skabe bæredygtige sociale innovationsprocesser med forankring i pædagogisk praksis.

 

“Langagerskolen er stolt over at kunne være med til at udvikle en ny metode i samarbejde med Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet. Projektet giver mennesker med autisme bedre adgang til konstruktive sociale fællesskaber – herunder øget social inklusion. Vi tror på, at det nære samarbejde mellem praktikere og forskere skaber et strækt vidensgrundlag, som vil gavne mennesker med autisme.”
    - Jens Frostholm, skoleleder på Langagerskolen.

 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN. Vi har tidligere modtaget støtte til vores arbejde fra TrygFonden, Innovationsfonden, Sofiefonden, PLAYTrack seed-funding samt LEGOklodser fra LEGO Fonden.

 

 

 

 

 

Jens Frostholm
Skoleleder på Langagerskolen, Viby J

Andreas Roepstorff
Professor og leder af Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet

Ella Paldam, ph.d.
PI i CollaboLearn, Carlsberg Foundation postdoc, PLAYTrack, Interacting Minds Centre, AU

Projektteamet

Rikke Steensgaard
Psykolog, Langagerskolen

Stine Strøm Lundsgaard
Pædagogisk vejldeder, Langagerskolen

Sophie Aabjerg Rand
Praktikant, Interacting Minds Centre, AU

Klara Fomsgaard Krøyer
Studentermedhjælper, Interacting MInds Centre, AU

Martine Lind Jensen
Studentermedhjælper, Interacting MInds Centre, AU

Tidligere med i projektteamet

Line Gebauer, ph.d.
Privatpraktiserende psykolog & lektor ved Institut for Klinisk Medicin, AU

Tina Tønnesen
Pædagogisk konsulent, Langagerskolen

Amos Blanton
Ph.d.-stipendiat, Dokk1 Aarhus & Interacting Minds Centre, AU

Savhannah Schulz
Ph.d.-stipendiat ved PLAYTrack, Interacting Minds Centre, AU & Pedagogy of Play Project

Liam Nielsen
Specialist i legende læring og tinkering

MobilizeMe
Digitale strukturværktøjer til mennesker med særlige behov, fx autisme og ADHD.

  

Ella Paldam, ph.d.
Co-PI i CollaboLearn, Carlsberg Foundation postdoc, PLAYTrack, Interacting Minds Centre, AU

Line Gebauer, ph.d.
Co-PI i CollaboLearn, psykolog ved Langagerskolen & lektor ved Institut for Klinisk Medicin, AU